engFIde

SnowCarbo


SnowCarbo-projektin ensisijainen tavoite on demonstroida ja implementoida hiilitaseen laskentamalli Pohjois-Euroopan ja pohjoisen Euraasian alueelle. Hiilitaseen laskentaa tarkennetaan yhdistelemällä hiiliaseen mallinnukseen tietoa sekä pintahavaintoaineistosta että satelliittikuvilta havaittavasta lumipeitteen kehityksestä, kasvien fenologisesta syklistä, maanpeitteestä sekä hiilidioksidin (CO2) sitoutumisesta ja vapautumisesta, sekä sen pitoisuuksista ilmakehässä. Eri tietolähteiden ja mallinnuksen yhdistelmän avulla on tavoitteena tuottaa hiilitase karttoja Pohjois-Euroopan ja pohjoisen Euraasian alueelta. Tuloksia on mahdollisuus hyödyntää kansallisiin ja Euroopan tason ilmastostrategioita suunniteltaessa. Tuloksia voidaan myös hyödyntää ympäristölainsäädäntöä ja - laadittaessa.

Boreaalisten metsien hiilinielujen ja lähteiden voimakkuutta ei tällä hetkellä tunneta tarkasti, sillä hiilivuon mittausverkko on varsin harva. Tämä on keskeinen puute ilmastonmuutoksen tutkimuksessa ja ennustamisessa. SnowCarbo- projekti pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. Havaintoja tehdään tarkasti ainoastaan yksittäisillä havaintoasemilla. Laajemmilla alueilla hiilitaseen määritys on tällä hetkellä karkeaa. Tämä heikentää arvioita ihmisen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen. Hiilinielujen ja - lähteiden kartoitus on keskeisessä asemassa Kyoton pöytäkirjan toteutuksessa. Lisäksi realististen ja riittävän tarkkojen hiilipäästöarviot ovat tärkeitä tulevaisuuden ilmastosopimuksia laadittaessa.

SnowCarbo hanke on rahoitettu Euroopan komission (EY) Life +-ohjelmasta. Projekti käynnistettiin tammikussa 2009 ja se päättyy joulukuussa 2012.

Lisätietoja:
Tutkimus professori Jouni Pulliainen, +358 50 589 5821, etunimi.sukunimi (a) fmi.fi tutkimus
Tutkija PhD. Ali Nadir Arslan, +358 50 320 3386, ali.nadir.arslan (a) fmi.fi


Photo taken by Matias Takala

© Finnish Meteorological Institute
Last modified: January 09 2013 15:24:48.